Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[타로/속마음] 그 남자에게 나는 어떤 존재인지 알려드려요.
타로아델
타로아델 31.5N theo dõi 210 Videos 8.44TR lượt xem 2021-06-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-16
Tổng số lượt xem75.21N
Thích tỷ lệ 98.6%
Số lần bình luận332
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 34.21TR - 61.6TR
Tỷ lệ tương tác 7.8%
Thẻ gắn
타로 상대방속마음 연애운 재회운 연락운 관계운 썸타로 연애상담 타로상담 솔로타로 커플운 재회타로 심리 연애조언 짝사랑타로 이별타로 운세 솔로운
Giới thiệu
🌷1:1 타로상담 문의는 아래 링크를 눌러주세요. (연애운 전문) , (타로상담사1급)
http://pf.kakao.com/_qxkExgT

🌷타임라인

셔플/주제 01:20

1번 02:24

2번 09:37

3번 16:53

4번 23:54

#연애운#재회운#타로상담

※ 위 카드리딩은 많은 분들에게 조언과 위로를 드리고자 제작된 영상이며, 타로카드의 본질적 의미와 타로 리더의 직감과 통찰로 해석된 리딩입니다.

타로리딩 내용을 무단으로 카피하여 재사용, 재업로드시, 엄중히 법적 조치를 취합니다.
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)