Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
체리툰 투니버스 8화 공개!! [체리툰]
체리툰
체리툰 238N theo dõi 339 Videos 134.09TR lượt xem 2022-06-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-08-05
Tổng số lượt xem36.38N
Thích tỷ lệ 1.87%
Số lần bình luận50
Tỷ lệ lượt xem 15.3%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 16.56TR - 29.77TR
Tỷ lệ tương tác 3.24%
Thẻ gắn
체리의영상툰 체리툰 영상툰 일상툰 사연툰 썰툰 설렘썰 공포썰 고민썰 사이다 사이다썰 웃긴썰 개그 심쿵 밍꼬발랄 헤이지니 오늘의영상툰 흔한남매 꾹TV 허팝
Giới thiệu
체리툰 투니버스 8화 공개!! [체리툰]

▶ 채널구독하기
https://www.youtube.com/channel/UCz2KbgTUwirkfmHDT44009w?sub_confirmation=1

▶ 업로드 일정 매주 월, 목 오후 6시

▶ 사연받는 곳
사연은 유튜브에 댓글로 달거나 메일로 보내주세요~!
체리툰 메일 주소 [email protected]

▶ 구독 & 좋아요 🔔알람설정🔔 부탁드려용~

#체리의영상툰 #체리툰 #영상툰 #일상툰 #사연툰 #썰툰 #설렘썰 #공포썰 #고민썰 #사이다 #사이다썰 #웃긴썰 #개그 #심쿵 #가위 #귀신썰
──────────────────────────────────

🎵 BGM 출처

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : 봄 바람 - https://youtu.be/WZk_Yz5Ua-A

🎵Track : Walk on Eggshells
🎵Music by 브금대통령
Music provided by 브금대통령
Watch : https://youtu.be/aMNIjg7xSl4

🎵Track : Will O the Wisp
🎵Music by 브금대통령
Music provided by 브금대통령
Watch : https://youtu.be/dUt1fhxLKXg

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : 용서못해 - https://youtu.be/b3goSYOwtyo

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : Right Behind You - https://youtu.be/aNula35oPLk

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : 인생의 회전초밥 - https://youtu.be/0H-nSaK53iI​

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : Sometimes Love -https://youtu.be/TW55L_ZJBXk

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : Confusing Road -https://youtu.be/ydPppyQQdPc

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : 겨울에 피는 꽃 - https://youtu.be/Vmrrd9nONDU

🎵Track : 웃기고있네
🎵Music by 브금대통령
Music provided by 브금대통령
Watch : https://youtu.be/aY7VLF71pNM

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : Warm Christmas at home -https://youtu.be/LO7IAa9mRHY

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : 와 이거 뭔데 - https://youtu.be/7zswBFefpLU

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : Brand New Company - https://youtu.be/mzQA4qJxloU

🎵Track : 귀여운 BGM 모음
🎵Music by 브금대통령
Music provided by 브금대통령
Watch : https://youtu.be/hgNrf9QqAA0

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : 도둑의 계획 - https://youtu.be/CKuI-6-Izhc

🎵Track : 조별과제
🎵Music by 브금대통령
Music provided by 브금대통령
Watch : https://youtu.be/wLuWmPrJkSk

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : 스파이 - https://youtu.be/skbPY7Inl5o

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : Spring Step - https://youtu.be/PvvaZaaHAm8

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : 봄 바람 - https://youtu.be/WZk_Yz5Ua-A
Mở