Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Callie's Country Cooking Volume 1
Greg Mayo
Greg Mayo 2.67N theo dõi 70 Videos 291.06N lượt xem 2015-03-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem135.03N
Thích tỷ lệ 96.6%
Số lần bình luận262
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 24.57TR - 44.22TR
Tỷ lệ tương tác 3.59%
Thẻ gắn
Giới thiệu
The wooden bowl she uses to make biscuits is 150 years old. It has special biscuit powers.
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)