Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Character Demo - "Kamisato Ayaka: Camellia in Winter Snow" | Genshin Impact
Genshin Impact
Genshin Impact 3.94TR theo dõi 159 Videos 623.72TR lượt xem 2021-07-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-21
Tổng số lượt xem8.16TR
Thích tỷ lệ 99.5%
Số lần bình luận16.58N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 3.71TỶ - 4.3TỶ
Tỷ lệ tương tác 4.64%
Thẻ gắn
Amber amber vtuber genshi genshi game genshi impact genshi video genshin genshin game genshin impact genshin impact 2020 genshin impact game genshin impact good genshin impact graphics genshin impact introduction genshin impact manga genshin impact wiki geshin geshin game Teyvat yuanshen game miHoYo China miHoYo Japan adventure story open world game anime style MMORPG anime games mobile game MMO PlayStation yt:cc=on
Giới thiệu
Although Ayaka has long since mastered the Kamisato Art Tachi Jutsu, she continues to persevere in her practice.
However, the servants have noticed that she is training much more than usual lately...

Download FREE: https://genshin.mihoyo.com/en

#GenshinImpact #miHoYo

↓ Follow us for the latest news ↓
Official Website: https://genshin.mihoyo.com/en
Official Community: https://www.hoyolab.com/genshin/
Facebook: https://www.facebook.com/GenshinImpact/
Twitter: https://twitter.com/GenshinImpact
Instagram: https://www.instagram.com/genshinimpact/
Reddit: https://www.reddit.com/r/Genshin_Impact/
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)