Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[장삐쭈 단편선] 초심
장삐쭈
장삐쭈 3.08TR theo dõi 390 Videos 1.4TỶ lượt xem 2019-11-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem2.08TR
Thích tỷ lệ 97.5%
Số lần bình luận6.35N
Tỷ lệ lượt xem 67.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 947.33TR - 1.7TỶ
Tỷ lệ tương tác 5.3%
Thẻ gắn
장삐쭈 병맛더빙 더빙 웃긴더빙 약빤더빙 장삐쮸 장비주 장비쭈 ㅋㅋㅋ 꿀잼 핵잼 웃음참기 운전 장삐쭈 더빙 장삐주 고전 고전만화 고전더빙 웃긴영상 우울할때
Giới thiệu
스튜디오 장삐쭈
장삐쭈 , 정영준 , 안류천 , 포포 , 윤성원 , 허혜원 , 정대준

--------------------------------------------------------------------------------

마지막 브금 : 그렇게 어른이 되고
Music by 브금대통령
Music provided by 브금대통령
Mở