Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Когда стараешься понять, кто здесь настоящий Сталин
Неостановимый экшн
Неостановимый экшн 3.07N theo dõi 734 Videos 924.43N lượt xem 2021-08-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-15
Tổng số lượt xem122
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận19
Tỷ lệ lượt xem 4%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 45.5N - 91N
Tỷ lệ tương tác 163.93%
Thẻ gắn
Сталин Товарищ Сталин Comrade Stalin Joseph Stalin Josef Stalin Josef Vissarionovich Stalin Joseph Vissarionovich Stalin Иосиф Виссарионович Сталин Иосиф Сталин
Giới thiệu