Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
WAS MACHST DU JETZT?!! (REWINSIDE oder ENTE?) Würdest du Eher
Alphastein
Alphastein 1.28TR theo dõi 1590 Videos 696.52TR lượt xem 2019-11-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem170.04N
Thích tỷ lệ 97.4%
Số lần bình luận406
Tỷ lệ lượt xem 13.3%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 92.82TR - 170.19TR
Tỷ lệ tương tác 7.17%
Thẻ gắn
minecraft würdest du eher
Giới thiệu
YO ALDAS
Heute:

server hosted: https://mc-host24.de/

Mit dabei:
Ente: https://www.youtube.com/Rippeax

Geschäftliche Anfragen: [email protected]

Twitter► https://twitter.com/Alphastein
Instagram► https://instagram.com/Alphastein
Twitch► http://www.twitch.tv/Alphastein

Musik: http://incompetech.com/
Mở