Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
I Spent $1,000,000 In 24 Hours
Tfue
Tfue 11.9TR theo dõi 716 Videos 1.45TỶ lượt xem 2019-02-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem13.24TR
Thích tỷ lệ 4.05%
Số lần bình luận47.4N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 6.02TỶ - 6.99TỶ
Tỷ lệ tương tác 7.63%
Thẻ gắn
Giới thiệu
I Spent 1 million dollars In 24 Hours...

Don't forget to choose me as support a creator - USE CODE "Tfue" IN THE ITEM SHOP!
🔴 Watch me LIVE everyday on Twitch!: http://www.twitch.tv/tfue

STAY CONNECTED:
🐦 Twitter: https://www.twitter.com/TTfue
📷 Instagram: https://www.instagram.com/Tfue

EDITED by TeaWap
● https://www.youtube.com/TeaWap
● https://www.instagram.com/TeaWap

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

MUSIC

Surf song
https://soundcloud.com/ianndior/iann-dior-emotions-prod-nick-mira
Instrumental 1
https://youtu.be/CnpgtenxVds
Instrumental 2
https://youtu.be/PPPuGcEj7G4
Instrumental 3
https://youtu.be/ZYcuqe82j9Q
Upbeat Happy Vlog Music
https://www.youtube.com/channel/UCusFqutyfTWRqGhC8kHA5uw
Intro song
https://youtu.be/yfRFr4cIgK8
Mở