Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
의령촌집249㎡(75) 깨끗이 단장된 즉시 입주 가능하고 남향의 채광좋아 포근하고 따스로운집 의령땅,함안촌집,창녕촌집,합천촌집,밀양촌집,산청촌집,진주촌집,창원촌집,하동촌집
땅가이드
땅가이드 14N theo dõi 124 Videos 924.83N lượt xem 2021-09-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-02
Tổng số lượt xem6.59N
Thích tỷ lệ 88.4%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 47.1%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 3TR - 5.39TR
Tỷ lệ tương tác 1.61%
Thẻ gắn
의령촌집 의령땅 함안촌집 창녕촌집 합천촌집 밀양촌집 진주촌집 산청촌집 창원촌집 함안땅
Giới thiệu
ㅡ.깨끗이 단장된 즉시 입주 가능한 촌집
ㅡ.넓게 포장된 진입로 집안 주차가능
ㅡ.남향의 채광좋아 실내 밝고 포근한집
ㅡ.의령군 지정면소재 고속도로 칠서ic,함안ic
15분거리 접근성 양호한곳
ㅡ.용도지역:계획관리지역(주택신축시 건폐율40%)
ㅡ.지목 :대지 :249㎡(75)
ㅡ.건축물대장(56.19㎡)및 등기부 등재된 정식주택
ㅡ.매매가격 : 7000만

http://blog.naver.com/rhee7jh클릭하면
상세하고 다양한 매물 볼수있습니다

멘토링공인중개사무소
등록번호 : 제48730-2016-00009호
함안군 가야읍 함안대로 730
공인중개사/소장 이 재 현
010-7202-6253 055-584-4949
Mở