Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ลุงปลัด VS จ๊อนNO.1 แพ้ทาแป้ง!
3T Channel
3T Channel 310N theo dõi 440 Videos 26.03TR lượt xem 2021-01-09 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-04
Tổng số lượt xem6.98N
Thích tỷ lệ 67.4%
Số lần bình luận93
Tỷ lệ lượt xem 2.3%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 500.5N - 1.27TR
Tỷ lệ tương tác 17.87%
Thẻ gắn
CGGG-ลุงปลัด ลุงปลัด จ๊อน จ๊อนNO.1 3T ศรรามNO.1 ลุงปลัดvsศรรามNo.1 ฟีฟาย ฟรีฟาย RUOK ยิงหัวแบบRUOK
Giới thiệu
ลุงปลัด VS จ๊อนNO.1 แพ้ทาแป้ง!
Mở