Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
40, 50 동안 메이크업
메멘토설은
메멘토설은 11.8N theo dõi 94 Videos 1.11TR lượt xem 2021-10-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-18
Tổng số lượt xem1.5N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận14
Tỷ lệ lượt xem 12.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 682.5N - 1.22TR
Tỷ lệ tương tác 13.4%
Thẻ gắn
심플리뷰티풀쿠션 동안메이크업 40대동안메이크업 심플리뷰티풀쿠션 0호 프로에잇청담 브라운펜슬 2번 라카 브로우 셰이퍼 브라운 포뮬러 어뮤즈 섀도우 팔레트 02 쉬어 핑크 웨이크메이크 아이라이너 리얼핏라이너 브라운 페리페라 슈가 트윈클 섀도우 14 쥬이시 코랄 깜빡속눈썹 9mm 1 point 데이지크 무드업 마스카라 롱앤컬 블랙 라라츄 헤어큐션 라이트브라운 베니피트 블러셔 단델리온 아리따움 코듀로이 드로잉 쉐딩 팔레트 포에틱 무브먼트 마일드 글로우 틴트
Giới thiệu
✔️꼼나나 메이크업 1:1 클래스 문의 ☎️ 02-545-2924


✔️심플리 뷰티풀 쿠션 0 호
https://m.smartstore.naver.com/simplybeautifulcosmetic/products/5300546204?NaPm=ct%3Dkul44thk%7Cci%3De6f2483fdc7df22d3a7398899dba3c30eef2424b%7Ctr%3Dsls%7Csn%3D2691158%7Chk%3D03ca4a006c7adf084193a8a4c652b1479067f82a

✔️깜빡 속눈썹 10 mm
https://m.smartstore.naver.com/normmund/products/4791829628?NaPm=ct%3Dkul45nkw%7Cci%3D403f82584f4aa70ff75817ae3d21e44615178521%7Ctr%3Dsls%7Csn%3D540975%7Chk%3D56b57c40824cffeeea847753ffa54d40438620fa


심플리뷰티풀쿠션 1 호

심플리뷰티풀쿠션 0호

프로에잇청담 브라운펜슬 2번

라카 브로우 셰이퍼 브라운 포뮬러

어뮤즈 섀도우 팔레트 02 쉬어 핑크

웨이크메이크 아이라이너 리얼핏라이너 브라운

페리페라 슈가 트윈클 섀도우 14 쥬이시 코랄

깜빡속눈썹 9mm 1 point

데이지크 무드업 마스카라 롱앤컬 블랙

라라츄 헤어큐션 라이트브라운

베니피트 블러셔 단델리온

아리따움 코듀로이 드로잉 쉐딩 팔레트

포에틱 무브먼트 마일드 글로우 틴트
Mở