Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
走鐘獎跌倒!摔得真好?!【奎丁Zamy】
奎丁Zamy
奎丁Zamy 576N theo dõi 126 Videos 58.04TR lượt xem 2021-11-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-22
Tổng số lượt xem914.1N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận2.21N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 199.63TR - 332.71TR
Tỷ lệ tương tác 5.29%
Thẻ gắn
Giới thiệu
就笑我吧!

#走鐘獎 #跌倒 #痛並快樂著
-----------------上一支影片👇🏻------------------
把陌生人約出來 第一次見面就接吻?!【奎丁Zamy】
https://youtu.be/Gs-PbCyi_EA
---------------------------------------------------------
▌IG ✦ https://goo.gl/WTErVL
▌FB✦ https://goo.gl/5vYW8t
▌會員+起來✦ https://reurl.cc/z8nbLa
✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩
▌奎丁的信箱✦ [email protected]
✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩
Mở