Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
天之驕女 第338集 Proud Of You EP338【全】|【頂超生技黃金速纖凍】
三立台劇 SET Drama
三立台劇 SET Drama 924N theo dõi 11240 Videos 1.2TỶ lượt xem 2021-11-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-07
Tổng số lượt xem287.2N
Thích tỷ lệ 0.38%
Số lần bình luận193
Tỷ lệ lượt xem 31.1%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 62.69TR - 104.53TR
Tỷ lệ tương tác 1.05%
Thẻ gắn
炮仔聲 金家好媳婦 一家人 甘味人生 黃少祺 曾莞婷 林佑星 陳子玄 梁家榕 江國賓 楊烈 三立台灣台 世間情 陳冠霖 李燕 陳志強 吳婉君 王宇婕 陳珮騏 李亮瑾
Giới thiệu
來看【天之驕女】免費訂閱【三立台劇】http://bit.ly/2A7xEzc
Vidol 台灣台live頻道→https://reurl.cc/LEb8K
天之驕女《完全娛樂》花絮傳送門→https://reurl.cc/kd4ZoG
《三立台劇》FB→https://reurl.cc/vMdnA
《三立華劇》FB→https://reurl.cc/reDlb

#黃少祺 #韓瑜 #天之驕女 #訂閱就在右下角 #現在訂閱不用錢
Mở