Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ASMR MUKBANG 짜파게티 & 쭈꾸미 & 소세지 BLACK BEAN NOODLES & FIRE OCTOPUS & SAUSAGE EATING SOUND!
GONGSAM TABLE 이공삼
GONGSAM TABLE 이공삼 6.66TR theo dõi 455 Videos 1.36TỶ lượt xem 2021-07-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-15
Tổng số lượt xem1.68TR
Thích tỷ lệ 96.5%
Số lần bình luận1.08N
Tỷ lệ lượt xem 25.3%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 766.99TR - 1.38TỶ
Tỷ lệ tương tác 3.4%
Thẻ gắn
ASMR MUKBANG MUKBANG ASMR 먹방 EATING EATING SHOW korean mukbang korean asmr asmr koreanfood EAT Ramen 라면 Makanan Korea korean home meal korean home made food korean food 짜파게티 짜파게티 먹방 짜파게티 맛있게 짜장라면 짜파게티 ASMR noodles noodle ramen noodle spicy black noodle black bean noodle black noodles black bean noodle asmr Noodle sausage 소세지 egg 짜파구리 부채살 부채살 짜파구리 쭈꾸미 Webfoot octopus 쭈꾸미볶음 매운 쭈꾸미볶음 핫도그 대왕핫도그 찹쌀핫도그 킬바사핫도그 킬바사 킬바사 소세지 군만두 만두 Fried dumplings dumplings
Giới thiệu
#mukbang #blackbeannoodle #spicyoctopus #sausage
🇰🇷안녕하세요 맛있는 음식이 가득한 공삼테이블입니다!
✉비지니스 메일 : [email protected]

----------------------------------------------------------------------------------
Instagram▶https://www.instagram.com/gongsam_table/
facebook▶https://www.facebook.com/GONGSAMTABLE203/
TikTok ▶https://www.tiktok.com/@gongsam_table
bilibili▶https://space.bilibili.com/549639445
----------------------------------------------------------------------------------
🥇촬영PD : 김준오
🥇편집PD : 박형주

🙏좋은 영상을 위해 함께 노력해주는 팀원분들께 항상 고맙고 감사합니다!!
----------------------------------------------------------------------------------
🎵영상내 BGM은 상업적 용도로 무료 배포된 음원 또는 별도 라이선스를 구입 후 사용중입니다.
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)