Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
15Million IMPORT EXOTIC BULLY DOGS | ANU ANG PEDIGREE NILA? | SAM WALASTIK
SAM WALASTIK
SAM WALASTIK 153N theo dõi 222 Videos 16.66TR lượt xem 2021-02-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem97.44N
Thích tỷ lệ 96.8%
Số lần bình luận230
Tỷ lệ lượt xem 63.7%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 7.09TR - 17.72TR
Tỷ lệ tương tác 4.06%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Thanks for watching. Pls subscribe to my channel.

✅Email: [email protected]
✅FB PAGE: https://www.facebook.com/SAM-Walastik-102469408107455
✅Instagram: @SAM_WALASTIK

_____________________________________________
THANK YOU TO THE FOLLOWING SPONSORS:

SHRTPCK for our apparel:
FB PAGE👉 https://www.facebook.com/shirtpack.sp/
Shopee👉 https://shopee.ph/shrtpck?smtt=0.0.9

LIQUIBIZ Madre De Cacao Soap & Shampoo with Conditioner 👉 https://www.facebook.com/liquibiz/


_____________________________________________

DISCLAIMER: NO COPYRIGHT INFRINGEMENT INTENDED IN MUSIC OF THE VIDEO. ALL RIGHTS BELONG TO THEIR RIGHTFUL OWNERS.

#SAMWALASTIK #EXOTICBULLY #AMERICANBULLY #IMPORT
Mở