Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Undercover Defcon 6 Free For All | Infantry General | Generals Zero Hour
DoMiNaToR
DoMiNaToR 24.5N theo dõi 1301 Videos 8.27TR lượt xem 2021-05-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem7.47N
Thích tỷ lệ 98.9%
Số lần bình luận56
Tỷ lệ lượt xem 30.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 2.84TR - 3.93TR
Tỷ lệ tương tác 10.97%
Thẻ gắn
dominator generals zh zero hour domi -dominator- cnc cnczh C&C command and conquer cnconline revora RTS gameplay gaming pro expert cast game commentary real-time-strategy zh cnchd ea games rts best rts best rts 2020 dominator zh domi zh best rts game 2021 best rts 2021 cnc online generals zero hour online multiplayer gamers best rts game 2020 c&c online command & conquer boycah defcon 6 1v1v1v1v1v1 free for all ffa
Giới thiệu
Undercover Defcon 6 Free For All | Infantry General | Generals Zero Hour

🎁 DONATIONS (messages appear on screen during livestreams): https://streamlabs.com/dominator31

🦁 JOIN THE DOMI-NATION: https://www.youtube.com/c/dominator3/join

💿 HOW TO INSTALL & PLAY ZERO HOUR: http://tiny.cc/installzh

💬 DISCORD: https://invite.gg/dominator

💰 PATREON: https://www.patreon.com/join/dominatorUK

🐦TWITTER: https://twitter.com/dominatoruk2

📘 FACEBOOK: https://www.facebook.com/dominatoruk

📷 INSTAGRAM: https://www.instagram.com/dominatoruk

📺 TWITCH: https://www.twitch.tv/dominatorUK

🎖️ ZH ONLINE LADDER RANKS: https://bit.ly/36I5ZkW

📊 ZERO HOUR PLAYERS ONLINE RIGHT NOW: https://bit.ly/2XeW3wk

🌄 GENTOOL: https://gentool.net/

🕹️ ZH CNC ONLINE: https://bit.ly/2TUpSQK

🕹️ GAME: Command & Conquer Generals Zero Hour (ZH) - https://bit.ly/36Kp3Pv

#EAGames #RTS #CommandAndConquer
Mở