Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
出書,是為了賺錢?還是幫助人?
SoWork行銷誠實豆沙包
SoWork行銷誠實豆沙包 840 theo dõi 66 Videos 84.08N lượt xem 2021-02-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-11
Tổng số lượt xem60
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 7.1%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 3.33%
Thẻ gắn
Giới thiệu
我最近很認真的開始思考出書這件事情,過年拜訪了好幾個朋友,都跟我說出書是為了賺錢、賺名聲,我看很多人也是這樣
但我就在想,其實,我只是為了要幫助那些無法獲得我們服務的人,所以必須透過線上課程還有書籍的方式,讓更多人可用較低的成本,學習到我們的內容行銷方程式.
這樣的想法,究竟是太佛心?還是對的?
老天是不是冥冥之中註定好,如果我們對人好,我們就會獲得我們應有的報酬呢?

#行銷左腦 #創業心得 #小編神器
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)