Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Hava x Dardan - HIGH (Lyrics)
Deutschrap Vibes
Deutschrap Vibes 24.4N theo dõi 263 Videos 13.88TR lượt xem 2021-11-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-05
Tổng số lượt xem440
Thích tỷ lệ 2.05%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 1.8%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 227.5N - 432.25N
Tỷ lệ tương tác 2.05%
Thẻ gắn
Giới thiệu