Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Tool Items!😍New Gadgets, Smart Appliances, Kitchen Utensils/Home Cleaning/Beauty, Inventions #shorts
Tool Items
Tool Items 1.83TR theo dõi 472 Videos 3.47TỶ lượt xem 2022-08-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-08-09
Tổng số lượt xem2.83TR
Thích tỷ lệ 1.37%
Số lần bình luận38
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 465.16TR - 930.33TR
Tỷ lệ tương tác 1.39%
Thẻ gắn
Giới thiệu