Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
눈만 뜨면 쌈박질하는 새끼고양이들
길고양이와 나 tv코야네
길고양이와 나 tv코야네 24.3N theo dõi 637 Videos 9.29TR lượt xem 2021-09-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-11
Tổng số lượt xem20.35N
Thích tỷ lệ 99.5%
Số lần bình luận119
Tỷ lệ lượt xem 83.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 9.25TR - 16.65TR
Tỷ lệ tương tác 16.47%
Thẻ gắn
Giới thiệu
🎵Music:provided by 브금대동령
🎵TRack:  아장아장. 소풍가는길.mp3
                   http//youtu.be/Tvrss-JlJh

#작은고양이#명랑하라#누나동생고양이
Mở