Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
선미 (SUNMI) - 보라빛 밤 (PPORAPPIPPAM) -MIRRORED- (안무연습 거울모드)
안무 거울 - DANCE MIRROR
안무 거울 - DANCE MIRROR 55.4N theo dõi 185 Videos 39.87TR lượt xem 2020-07-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-07
Tổng số lượt xem9.23N
Thích tỷ lệ 96.9%
Số lần bình luận6
Tỷ lệ lượt xem 16.7%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 4.18TR - 7.55TR
Tỷ lệ tương tác 1.99%
Thẻ gắn
안무 안무연습 안무거울모드 안무배우기 안무영상 안무설명 선미 보라빛밤 sunmi pporappippam
Giới thiệu
선미 (SUNMI) - 보라빛 밤 (PPORAPPIPPAM) -MIRRORED- (안무연습 거울모드)

#선미 #보라빛밤 #SUNMI

출처/Source: https://youtu.be/C3Oo7FJfqMY

This video is a dance tutorial and is meant for educational purposes only. No copyright infringement intended.
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)