Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
TREASURE - 'DARARI (REMIX)' EXCLUSIVE PERFORMANCE VIDEO
TREASURE (트레저)
TREASURE (트레저) 6.13TR theo dõi 475 Videos 1.45TỶ lượt xem 2022-05-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-07-02
Tổng số lượt xem28.12TR
Thích tỷ lệ 4.43%
Số lần bình luận99.17N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 12.79TỶ - 23.03TỶ
Tỷ lệ tương tác 7.96%
Thẻ gắn
YG Entertainment YG 와이지 K-pop 트레져 트레저 TREASURE CHOI HYUN SUK JIHOON YOSHI JUNKYU MASHIHO YOON JAE HYUK ASAHI BANG YE DAM DOYOUNG HARUTO PARK JEONG WOO SO JUNG HWAN 최현석 지훈 요시 준규 마시호 윤재혁 아사히 방예담 도영 하루토 박정우 소정환 TREASURE THE SECOND STEP THE SECOND STEP TREASURE 직진 TREASURE JIKJIN JIKJIN 직진 트레저 직진
Giới thiệu
#TREASURE #트레저 #다라리 #DARARI #REMIX #EXCLUSIVE_PERFORMANCE_VIDEO #YG
Mở