Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
2년간 운영한 가게를 폐업하게됐습니다
사나이 김기훈
사나이 김기훈 1.51TR theo dõi 798 Videos 778.59TR lượt xem 2021-06-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-02-13
Tổng số lượt xem1.1TR
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 73.1%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 502.11TR - 903.81TR
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
레전드 김기훈 아프리카tv 아프리카김기훈 킹기훈 끼후이 사나이김기훈 버억 기훈 기훈가현 가현 퀸가현
Giới thiệu
구독과 좋아요 알림설정 부탁드립니다 :)

관리자: 육회소녀 / 편집자: 예티어스
광고문의 : [email protected]
수정/건의사항 : [email protected]
킹기훈 아프리카 TV : https://bit.ly/34DZ3mG
킹기훈 페이스북: https://bit.ly/32s8a8x
킹기훈 인스타: https://bit.ly/2Q0oaMs
Mở