Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
СЕПАРАЦИЯ У МУЖЧИН / Почему нельзя жить с родителями и строить отношения с девушкой?
Владимир Рябов - Психология отношений
Владимир Рябов - Психология отношений 1.38N theo dõi 41 Videos 48.92N lượt xem 2020-02-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.6N
Thích tỷ lệ 98.4%
Số lần bình luận21
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 91N - 273N
Tỷ lệ tương tác 20.71%
Thẻ gắn
сепарация сепарация от родителей отношения с девушкой жить с родителями и без сепарация у мужчин психология отношений знакомство с родителями владимир рябов психология что такое сепарация
Giới thiệu
Регистрация на мастер-класс 27 февраля в Москве https://be-newman.timepad.ru/event/1256976/ Жми!

🎁СКАЧАЙ БЕСПЛАТНО книгу "От знакомства до секса за 4 часа" в моем телеграмм канале https://t.me/benewman
------------------------------------------------------------------
Индивидуальные тренинги по соблазнению - http://vryabov.com/
Моя страница ВК - http://vk.com/vladimir_ryabov
Мой инстаграм - https://www.instagram.com/vv_ryabov/
Mở