Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[스타크래프트 라이브 콘서트] 저그 BGM
스타크래프트
스타크래프트 108N theo dõi 357 Videos 41.2TR lượt xem 2021-03-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-02
Tổng số lượt xem59.63N
Thích tỷ lệ 98.9%
Số lần bình luận274
Tỷ lệ lượt xem 55.2%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 27.11TR - 48.84TR
Tỷ lệ tương tác 5.83%
Thẻ gắn
스타크래프트 스타크래프트 콘서트 스타 콘서트 앵콜 테란 스타 공연 플래직 스타 저그 프로토스 오케스트라 테란 Bgm 테란 브금 테란 BGM BGM 스타 브금 스타 BGM
Giới thiệu
2019년 8월 24일, 세종문화회관에서 진행된 스타크래프트 라이브 콘서트의 BGM을 소개합니다!
Mở