Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
NÃO DÊ DESCARGA no BANHEIRO antes de VER ESSE VÍDEO!
Fique mais jovem!
Fique mais jovem! 169N theo dõi 94 Videos 4.28TR lượt xem 2019-09-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-02-16
Tổng số lượt xem1.31TR
Thích tỷ lệ 5.98%
Số lần bình luận1.23N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 239.37TR - 430.88TR
Tỷ lệ tương tác 6.92%
Thẻ gắn
banheiro limpo limpar banheiro limpeza faxina lavar banheiro aromatizador cheiro de limpeza NÃO DÊ DESCARGA no BANHEIRO antes de VER ESSE VÍDEO! dicas de beleza e curiosidades
Giới thiệu
NÃO DÊ DESCARGA no BANHEIRO antes de VER ESSE VÍDEO!
INSCREVA-SE NO CANAL https://goo.gl/gZtuzQ#INSCREVA #COMENTE #DICAS
Mở