Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
El acordeón perfecto si existe - Acordeones Realeza
Acordeón Blog
Acordeón Blog 86.1N theo dõi 305 Videos 16.3TR lượt xem 2020-05-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-25
Tổng số lượt xem50.71N
Thích tỷ lệ 2.29%
Số lần bình luận274
Tỷ lệ lượt xem 58.9%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 5.52TR - 11.07TR
Tỷ lệ tương tác 7.69%
Thẻ gắn
Clases de Acordeón Tutorial Slow Instruccional Accordion Blog Héctor Hinojosa Acordeón Accordion
Giới thiệu
Review de mi nueva marca de acordeones Realeza

Para comprar tu acordeón:
Facebook: www.facebook.com/AcordeonesRealeza
Instagram: www.instagram.com/AcordeonesRealeza
Whatsapp: 81 3403 1762
Mở