Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Fretless Guitar "Mornings of Istanbul"
Cenk Erdogan
Cenk Erdogan 27.3N theo dõi 73 Videos 3.03TR lượt xem 2022-05-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-07-15
Tổng số lượt xem4.83N
Thích tỷ lệ 8.72%
Số lần bình luận22
Tỷ lệ lượt xem 17.7%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 864.5N - 1.56TR
Tỷ lệ tương tác 13.27%
Thẻ gắn
fretlessguitar cenkerdogan middleeastern ıstanbul maqammusic perdesizgitar
Giới thiệu
Hello to all , Lovely morning in İstanbul and beautiful smell of the little strawberries deserves good music.
Guitar Made by Can Oral ; Baritone Fretless Guitar "Cenk Erdogan" Model.
www.canoralguitars.com

Social Media : Instagram/prdszgitarist
Mở