Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Mom cat feeds kittens. Coco tries to lick her paw ASMR
Kitten Street
Kitten Street 1.24TR theo dõi 523 Videos 352.44TR lượt xem 2021-09-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-12
Tổng số lượt xem208.55N
Thích tỷ lệ 97%
Số lần bình luận126
Tỷ lệ lượt xem 16.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 11.37TR - 37.94TR
Tỷ lệ tương tác 1.81%
Thẻ gắn
mom cat kitten kitten street meow susie котята キティ gatitos gatinhos cat pet 子猫 kitten willie bibi cat jaco mom cat feeds kittens asmr
Giới thiệu
These kittens were born 2 weeks ago. Their mother cat Jaco feeds them and also four foster kittens. Susie is jumping on the branches at this time.
ASMR kitten sound and sweet meow
Mở