Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Lighting $39 Worth of Fireworks! (CHEAP!)
Backyard Fireworks
Backyard Fireworks 4.51N theo dõi 77 Videos 529.67N lượt xem 2021-09-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-14
Tổng số lượt xem1.77N
Thích tỷ lệ 99%
Số lần bình luận37
Tỷ lệ lượt xem 39.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 796.25N - 910N
Tỷ lệ tương tác 26.6%
Thẻ gắn
firework assortment lighting fireworks lighting a firework assortment
Giới thiệu
In this backyard fireworks video, I lit a firework assortment that cost $39 dollars! The firework assortment is called pyromax by skysong fireworks! If you enjoyed this firework assortment video please, LIKE, COMMENT, and SUBSCRIBE! THANKS (:

Unboxing for this assortment! https://youtu.be/VX6Wl0y-4-c

DONATE HERE! https://paypal.me/lukeharashe?locale.x=en_US

Follow my Instagram! https://instagram.com/backyard_fireworks?igshid=19z9rgwl7ob7k
****************************************************
PRODUCTS I USE!
BIG TORCH https://amzn.to/3gFUFvd
LIGHTER https://amzn.to/2TBn39I
SAFTY GLASSES https://amzn.to/2S0J9Cn
MICROPHONE https://amzn.to/2SAFLhC
COMPUTER https://amzn.to/3gqsSjt
VLOG STICK https://amzn.to/3gv9YYR
CAMERA https://amzn.to/3cN4xlL
Mở