Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Suasana Kota Padangsidimpuan, Satu hari jelang Ramadhan
Visitsidimpuan _
Visitsidimpuan _ 1.51N theo dõi 32 Videos 120.73N lượt xem 2019-05-06 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem20.74N
Thích tỷ lệ 1.35%
Số lần bình luận24
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 3.75TR - 6.77TR
Tỷ lệ tương tác 2.5%
Thẻ gắn
Giới thiệu
kameraman & editor :
https://instagram.com/reyhandwirama?utm_source=ig_profile_share&igshid=198n3p3sfjyp

take drone :
https://instagram.com/ardiansihombing?utm_source=ig_profile_share&igshid=vvn542nqg69m
Mở