Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
แข็งและเพิ่ม กระตุ้นความต้องการ ของดีไม่มีขาย ต้องทำเอง
อีสาน บ่เจ้า
อีสาน บ่เจ้า 1.44TR theo dõi 1791 Videos 172.46TR lượt xem 2022-08-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-11
Tổng số lượt xem106.99N
Thích tỷ lệ 1.86%
Số lần bình luận54
Tỷ lệ lượt xem 7.4%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 7.78TR - 19.47TR
Tỷ lệ tương tác 2.37%
Thẻ gắn
Giới thiệu