Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Noya Daman Lyrics নয়া দামান লিরিক্স Muza & Tosiba আইলারে নয়া দামান ছায়াছন্দ গান Cinema Songs
Need 2 Know
Need 2 Know 52.9N theo dõi 57 Videos 8.76TR lượt xem 2021-05-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem3.5N
Thích tỷ lệ 85.7%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 6.6%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 1.59TR - 1.84TR
Tỷ lệ tương tác 1.94%
Thẻ gắn
Noya Daman Lyrics আইলারে নয়া দামান Muza & Tosiba
Giới thiệu
অরিজিনাল ভিডিও ডাউনলোড লিংক
https://youtu.be/yhYN3bZcmXQ

Noya Daman নয়া দামান Muza & Tosiba আইলারে নয়া দামান ছায়াছন্দ গান Cinema Songs
Lyrics
আইলারে নয়া দামান
আসমানের ও তেরা
বিছানা বিছাইয়া দিলাম
শাইল ধানের নেরা
দামান্দ বও দামান্দ বও
আইলারে নয়া দামান
আসমানের ও তেরা
বিছানা বিছাইয়া দিলাম
শাইল ধানের নেরা
দামান্দ বও দামান্দ বও
ও দামান্দ বও দামান্দ বও।
সিলেটি সুন্দরি করলো
মনতো আমার চুরি,
Walking Like A Boss Lady
Shaking All Her Churi Man
Shaking All her Churi.
Know That I'm Gon' Be The One To
Call You My Wifey
দামান লইয়া আইলে বন্ধু
In A গরুর গাড়ি Baby
সিলেটি ফেরারি Baby
সিলেটি ফেরারি
বও দামান কওরে কথা
খাওরে বাটার পান
যাইবার যদি চাওরে দামান
কাইট্টা রাখমু কান।
দামান্দ বও দামান্দ বও,
বও দামান কওরে কথা
খাওরে বাটার পান
যাইবার যদি চাওরে দামান
কাইট্টা রাখমু কান।
দামান্দ বও দামান্দ বও,
দামান্দ বও দামান্দ বও।
আইলারে নয়া দামান
আসমানের ও তেরা
বিছানা বিছাইয়া দিলাম
শাইল ধানের নেরা
দামান্দ বও দামান্দ বও।
আইলারে নয়া দামান
আসমানের ও তেরা
বিছানা বিছাইয়া দিলাম
শাইল ধানের নেরা
দামান্দ বও দামান্দ বও
ও দামান্দ বও দামান্দ বও।
আইলারে নয়া দামান
আসমানেও তেরা
বিছানা বিছাইয়া দেলাম
শাইল ধানের নেরা
দামান্দ বও দামান্দ বও
দামান্দ বও দামান্দ বও
দামান্দ বও দামান্দ বও।
(সিলেট রক্স)
song credit:
Sung by Tosiba & Muza
Produced, Mixed, And Mastered by Muza
Flute & Ukulele By Meem Haque
Artwork by @Tahsdraws
Special Thanks To Iqbal Ali & Zaydin Ali
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)