Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
191006 CIX 배진영 (BAEJINYOUNG) Movie Star 직캠
아즈캠
아즈캠 39.3N theo dõi 37 Videos 10.71TR lượt xem 2019-10-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-04-14
Tổng số lượt xem2.01N
Thích tỷ lệ 4.08%
Số lần bình luận9
Tỷ lệ lượt xem 5.1%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 910N - 1.63TR
Tỷ lệ tương tác 8.55%
Thẻ gắn
배진영 무비스타 배진영 직캠 인천 슈퍼콘
Giới thiệu
191006 SBS 인천 슈퍼콘서트 CIX 배진영 (BAEJINYOUNG) Movie Star 직캠
Mở