Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Good Dog Vs Bad Dog - PawZam Dogs
PawZam Dogs
PawZam Dogs 1.45TR theo dõi 114 Videos 147.35TR lượt xem 2021-09-06 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-15
Tổng số lượt xem555.83N
Thích tỷ lệ 97.8%
Số lần bình luận1.07N
Tỷ lệ lượt xem 38.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 252.88TR - 293.36TR
Tỷ lệ tương tác 5.2%
Thẻ gắn
dog vs pawzam dogs dogs rebecca zamolo matt and rebecca good bad
Giới thiệu
One dog is Good and the other is bad. Who do you think will do better as a good parent or a bad dog parent? Is a VS Challenge so lets see who will win Matt or Rebecca Zamolo.

Other Amazing Videos

Cute Babies and Pets TV - ♥Cute Puppies Doing Funny Things 2020♥ #3 Cutest Dogs https://www.youtube.com/watch?v=fBYvHHT8fdE

Hidden GoPro Camera Reveals our Dogs Opening Christmas Presents Early! | Spying for 24 hours! - https://www.youtube.com/watch?v=uAQS95Mpzw8

Hidden Camera Catches our Dogs With Creepy Doll! Spying for 24 hours! - https://www.youtube.com/watch?v=oE5cB8YHV2Y

Tucker Budzyn - My Dog Reacts to the Toilet Paper Challenge https://www.youtube.com/watch?v=0YCW691BL9k
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)