Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
glockboyz tez - crime pays 2
Unreleased Music
Unreleased Music 5.29N theo dõi 892 Videos 2.57TR lượt xem 2021-09-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-22
Tổng số lượt xem725
Thích tỷ lệ 97.4%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 13.7%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 113.75N - 227.5N
Tỷ lệ tương tác 9.24%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#glockboyztez
Mở