Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
איי פסטיגל מקובלים נגד חנונים
lital Cohen
lital Cohen 295 theo dõi 32 Videos 499.64N lượt xem 2014-08-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem179.62N
Thích tỷ lệ 0.54%
Số lần bình luận54
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 98.07TR - 179.79TR
Tỷ lệ tương tác 0.84%
Thẻ gắn
Giới thiệu
איי פססטיגל
Mở