Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Awesome DIY Ideas with Pencil #Shorts
TQT HACKS
TQT HACKS 1.73TR theo dõi 499 Videos 574.77TR lượt xem 2021-09-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-03
Tổng số lượt xem55.21TR
Thích tỷ lệ 93.6%
Số lần bình luận659
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 25.12TỶ - 29.14TỶ
Tỷ lệ tương tác 2.37%
Thẻ gắn
life hacks creative ideas simple inventions how to make diy ideas awesome ideas crafts experiment tricks life hack dc motor tips amazing life hacks Awesome DIY Ideas with Pencil #Shorts short shorts video short
Giới thiệu
Awesome DIY Ideas with Pencil #Shorts
➥ Playlist 1000+ LIFE HACKS : https://bit.ly/35OdIPl
Mở