Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
PILOTA MI UMILIA MENTRE MI SORPASSA - Racing Is Life Legends 2021 EP.5 - Varano Gara 2
Alberto Naska
Alberto Naska 673N theo dõi 514 Videos 169.02TR lượt xem 2021-05-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-13
Tổng số lượt xem374.27N
Thích tỷ lệ 98.8%
Số lần bình luận427
Tỷ lệ lượt xem 55.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 102.17TR - 170.28TR
Tỷ lệ tương tác 6.91%
Thẻ gắn
legend cars auto gara auto gara automobilistica us legend cars legend racing legends cars motorsports legend car racing legends car racing nascar racing is life racing is life 2021 nascar news legend car alberto naska legends car car insta360 go 2 insta360 one x2 legend cars racing motorsport legends race car legends racing legend cars cup formula x dwarf car racing legends racing legend race car motorsport manager racing is life naska
Giới thiệu
Sono sempre più innamorato di queste Legend cars. Divertimento e battaglie da GP di Formula 1 con una sicurezza pazzesca e costi super accessibili. Questa gara 2 di Varano de Melegari del campionato Italiano Legend cars... che battaglia a Racing is life 2021...
#legendcars #nascar #legend

Vuoi collaborare con me: [email protected]
ISCRIVITI AL CANALE! https://goo.gl/Gga5US

Telecamera casco Insta360 go 2: https://bit.ly/3qduIpu
Telecamera 360 Insta360 one x2: https://bit.ly/3d1I9UR

Seguimi anche su
Facebook: https://www.facebook.com/albertonaska/
Instagram: https://www.instagram.com/albertonaska/

VUOI FARMI UN REGALO? GRAZIE :)!
Spediscilo qui:
Alberto Fontana Naska
presso HEROES VALLEY
via Fiamminghino 2 20156 Milano
Lo aprirò in uno dei miei video!

Questo video contiene inserimento di prodotti a carattere commerciale


legends car racing us legend cars
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)