Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
저 잘못 들어왔어요.. 나갈게요ㅎ... // 나갈땐 업보다!!! 와장창ㅋㅋㅋㅋㅋ 암레이스 GTA5 작업레이스
사모장
사모장 209N theo dõi 2997 Videos 136.16TR lượt xem 2021-05-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-09
Tổng số lượt xem21.96N
Thích tỷ lệ 98%
Số lần bình luận38
Tỷ lệ lượt xem 10.5%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 9.98TR - 17.97TR
Tỷ lệ tương tác 4.23%
Thẻ gắn
사모장 모장 사모장gta5 사모장 gta5 gta5사모장 gta5 사모장 사모장암레이스 사모장 암레이스 암레이스사모장 암레이스 사모장 사모장레이스 사모장 레이스 사모장작업레이스 사모장 작업레이스 사모장 작업 레이스 사모장작업 레이스 작업레이스사모장 작업레이스 사모장 작업 레이스 모장 레이스사모장 레이스 사모장 레이스 암레이스 gta5암레이스 gta5 암레이스 암레이스gta5 암레이스 gta5 gta5레이스 gta5 레이스 레이스gta5 레이스 gta5 gta5작업 gta5 작업 사모장 파쿠르 사모장 파쿠르 레이스 gta5 파쿠르 gta5 파쿠르 레이스 사모장 gta5 파쿠르 사모장 gta5 파쿠르 레이스
Giới thiệu
이 영상은 기규가 편집했습니다

생방송은 트위치에서 진행합니다! https://www.twitch.tv/mozang1
*안녕하세요. 사모장입니다!
*재밌게 감상하시기 전에, 좋아요와 댓글 꼭 달아주시는 의리!
늘 영상보러 와주셔서 감사합니다!
★생방송 보는곳: https://www.twitch.tv/mozang1
★구독하러 가는곳: http://goo.gl/19T79N
★인스타그램 : https://www.instagram.com/mozaang/
★페이스북 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100005203417846

이 영상에는 데브시스터즈에서 제작한 ‘쿠키런 글꼴’이 적용되어 있습니다.

Mega Man 2 Medley - https://www.youtube.com/watch?v=PA63CIfy2TY

Meta Knight's Revenge - https://www.youtube.com/watch?v=lUTr1X-6sbg%7C

Music provided by 브금대통령
Track : 도둑의 계획 - https://youtu.be/CKuI-6-Izhc%7C

Track : 유랑단
Music by 브금대통령
Music provided by 브금대통령
Watch : https://youtu.be/QPgOUBsallEc
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)