Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
우왁굳-보트미끄럼틀
왁굳
왁굳 138 theo dõi 6 Videos 209.67N lượt xem 2015-01-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem9.15N
Thích tỷ lệ 97.4%
Số lần bình luận18
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 4.16TR - 7.48TR
Tỷ lệ tương tác 2.78%
Thẻ gắn
Giới thiệu
아프리카TV 우왁굳님의 영상입니다.
Mở