Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
vargas - mayorga interview
charles118xx
charles118xx 296 theo dõi 23 Videos 1.17TR lượt xem 2007-08-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem495.82N
Thích tỷ lệ 0.27%
Số lần bình luận657
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 90.22TR - 162.43TR
Tỷ lệ tương tác 1.6%
Thẻ gắn
boxing vargas mayorga
Giới thiệu
Mayorga-"he looks like my son's ass.'
Vargas-"and i said, and i said, and i said, and i said...'
Mở