Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Diana Roma and Oliver in Funny School Stories / Video Compilation
✿ Kids Diana Show
✿ Kids Diana Show 107TR theo dõi 1061 Videos 87.27TỶ lượt xem 2022-11-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-02-02
Tổng số lượt xem6.19TR
Thích tỷ lệ 0.25%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 5.8%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 2.81TỶ - 3.26TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.25%
Thẻ gắn
diana and roma diana roma cartoon roma and diana diana y roma diana roma diana and roma english back to school school stories school stories funny stories stories for kids kids roma show
Giới thiệu
Diana Roma and Oliver play school stories. Interesting and educational videos for kids.

Subscribe to Kids Diana Show - http://bit.ly/2k7NrSx
Instagram https://www.instagram.com/kidsdianashow/
#DianaandRoma Facebook https://www.facebook.com/KidsDianaShowOfficial/
Mở