Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Convocation Central University of Punjab,Bathinda
Central University of Punjab, Bathinda
Central University of Punjab, Bathinda 285 theo dõi 4 Videos 13.42N lượt xem 2016-10-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem918
Thích tỷ lệ 1.53%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 159.25N - 295.75N
Tỷ lệ tương tác 1.53%
Thẻ gắn
bathinda cup cuop cup bathinda university of punjab bathinda university central university bathinda
Giới thiệu
2nd Convocation Central University of Punjab, Bathinda
Mở