Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[4X4] 세븐틴 SEVENTEEN - 만세 MANSAE I 안무 댄스커버 DANCE COVER [4X4 ONLINE BUSKING] 2
4X4 STUDIO
4X4 STUDIO 469N theo dõi 248 Videos 59.11TR lượt xem 2021-07-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-21
Tổng số lượt xem44.08N
Thích tỷ lệ 99.5%
Số lần bình luận135
Tỷ lệ lượt xem 9.4%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 20.04TR - 36.1TR
Tỷ lệ tương tác 9.41%
Thẻ gắn
4x4 4x4studio dance dance cover kpop 댄스커버 안무영상 포바이포 kpop in public random play dance 거울모드 거울 커버 화련무 hrm 홍대 버스킹 4ten 포텐 cover dance 댄스 춤영상 댄스 영상 choreography 안무 안무 영상 커버댄스 댄스 커버 kpop random dance lovesick girl dance cover random dance kpop lovesick girl dance 랜덤플레이댄스 노래 4×4 studio ateez random play dance kpop kpop random play dance 랜덤플레이댄스 4x4 studio random play dance myeong gyeong
Giới thiệu
4X4 STUDIO

🎁4X4STUDIO GOODS SHOP https://marpple.shop/4x4studio

Music_ #SEVENTEEN #만세 #4X4STUDIO

Dancers : 4x4 CREW (IG : @4x4.studio )

[우지] 관효 KwanHyo (IG : @KH__00L ) (HRM)
[승관] 승우 SeungWoo (IG : @hrm_seungwoo ) (HRM)
[원우] 정안 JeongAn (IG : @hrm_j_ahn ) (HRM)
[민규] 도훈 DoHun (IG : @n_dh_am ) (HRM)
[호시,정한] 상민 SangMin (IG : @hagie_o.o ) (HRM)
[에스쿱스] 도경 DoGyeong (IG : @23_ttick ) (HRM)
[조슈아,준] 민준 MinJun (IG : @hrm_minjuneeee ) (HRM)
[버논] 익현 Ikhyeon (IG : @Ikhyean_k ) (HRM)
[디노] 주성 JuSeong (IG : @68.1hz) (HRM)
[디에잇] 재원 JaeWon (IG : @jaewo0n_) (HRM)
[도겸] 일웅 ilWoong (IG : @hrm_1woong ) (HRM)

Camera / Edit : 4X4STUDIO (IG : @4x4.directorjh )

본 영상은 '쉐어잇'에서 장소제공을 받아 제작되었습니다!
지금 바로 '쉐어잇'에 들어가서 '쉐어잇 농구'를 검색하고 다양한 공간을 한눈에 구경해 보세요!
https://shareit.kr/

**본 공연은 코로나19 예방 안전 수칙을 준수하여 모든 멤버 상시 PCR 검사 및 발열 체크와 무대 방역과 소독 후 관할기관의 엄격한 허가 과정을 거쳐 철저한 관리하에 진행되었습니다. 무대를 서는 경우를 제외하고 모든 멤버가 마스크 착용을 필수로 하고 있으며 코로나19가 빠른 시일 내에 종식되길 바랍니다.

본 영상의 무단 2차 편집, 무단 업로드를 금지합니다
No unauthorized secondary re-editing or unauthorized uploads are allowed.

🎁우편, 소포 보내시는 곳🎁
서울특별시 강남구 청담동 37-7 (선릉로138길 42) JG STAR (우편번호06065)
받는사람 4X4STUDIO - (멤버이름), 0507-1382-5336

42, Seolleung-ro 138-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea , JG STAR
Recipient: 4X4STUDIO- (member name), 0507-1382-5336

4x4 Instagram : https://www.instagram.com/4x4.studio
4x4 Twitter : https://twitter.com/4x4STUDIO_DANCE
4x4 TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSTGyHHn/
4x4 Contents Creator : https://www.instagram.com/4x4.directorjh

비즈니스 문의 : [email protected]
크루 오디션 신청 : [email protected] (인스타그램 @4x4.studio 하이라이트 게시글에서 참고해서 보내주세요)
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)