Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[軍武器研 LARRY] 美國公佈第6代戰機原型試飛
TIGERNHK
TIGERNHK 10.3N theo dõi 43 Videos 207.66N lượt xem 2020-09-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-05-01
Tổng số lượt xem51.62N
Thích tỷ lệ 2.4%
Số lần bình luận168
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 9.37TR - 16.9TR
Tỷ lệ tương tác 5.65%
Thẻ gắn
Giới thiệu
軍武評論2020年9月17日
主持: LARRY

每月$ 100贊助本土製作廣東話軍事頻道軍武老虎

1)轉數快:166224709
2)恆生銀行:024 245-4-052891
3)PayMe:90369101

特設Patreon會員月費頻道
請登錄:https://www.patreon.com/tigernhk
Mở