Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
20살 미대생이요???
유혜디
유혜디 408N theo dõi 174 Videos 108.18TR lượt xem 2021-11-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-08-02
Tổng số lượt xem221.32N
Thích tỷ lệ 1.19%
Số lần bình luận378
Tỷ lệ lượt xem 54.2%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 100.69TR - 181.24TR
Tỷ lệ tương tác 2.9%
Thẻ gắn
유혜디 BJ유혜디 너굴단 아프리카TV 인터넷방송 목소리
Giới thiệu
#유혜디

[ 유혜디 SNS ]
● 유혜디 아프리카 주소 : http://bj.afreecatv.com/cinnamoroll
● 유혜디 유튜브 : https://www.youtube.com/channel/UCMBbYvXl8iHmtdtlkXt0yYA
● 유혜디 인스타그램 : https://www.instagram.com/hyejicham/?hl=ko

광고 및 모든 문의 : [email protected]

♬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : The Walking Cat - https://youtu.be/tA-t_wpcqlE
🎵Track : Kid's Room - https://youtu.be/e4w3WzWeFbg
[Video Source Support]
Youtube channel "freeticon" : https://www.youtube.com/c/Freeticon
아웃트로 BGM : Jim Yosef & Sara Skinner
WILDFIRE [NCS Official Video]
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Mở