Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
CRISPY KARE KARE AND RELYENONG PUSIT MUKBANG By Tita Yol's Kitchen
Ewic Mukbang
Ewic Mukbang 348N theo dõi 665 Videos 59.75TR lượt xem 2021-10-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-04
Tổng số lượt xem44.22N
Thích tỷ lệ 95.9%
Số lần bình luận86
Tỷ lệ lượt xem 12.7%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 20.11TR - 36.21TR
Tỷ lệ tương tác 4.16%
Thẻ gắn
Giới thiệu
PLEASE LIKE AND FOLLOW FACEBOOK PAGE OF Tita Yol's Kitchen:
https://www.facebook.com/Tita-Yols-Ki...

Magbibigay po ng (5) 500 pesos food voucher ang Tita Yol's Kitchen dahil birth month mismo ni Tita Yolly Chico

MECHANICS OF THE GAME LINK:
https://www.facebook.com/EwicMukbangF...

For Business / Sponsor / Collaboration / Product Endorsement
[email protected]
Mở