Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
REACCION con MI AMIGA a Snow Tha Product || BZRP Music Sessions #39 *la mejor sessions*
Valentin Vera
Valentin Vera 310N theo dõi 231 Videos 51.06TR lượt xem 2021-04-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-02
Tổng số lượt xem183.35N
Thích tỷ lệ 98.4%
Số lần bình luận535
Tỷ lệ lượt xem 59.1%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 16.67TR - 30.03TR
Tỷ lệ tương tác 9.68%
Thẻ gắn
bizarap Snow Tha Product bzrp coscu ibai reaccion reaccion a bizarap trueno nicki nicole
Giới thiệu
⚡ Muchas gracias por ver el NUEVO vídeo 🔥

⚡¡Subimos vídeos casi todos los días. Si te gusto el vídeo dale LIKE! ❤️

⚡SUSCRIBITE y ACTIVA LA CAMPANITA para ser el primero en ver el próximo vídeo.


❤️REDES SOCIALES❤️

Instagram : https://bit.ly/2KKyaqi
Twitter: https://twitter.com/valentinverayt
Facebook: https://bit.ly/2Nhhic5
Twitch: https://www.twitch.tv/veravalentin

Instagram Yeivi: https://www.instagram.com/yeivirodriguez
Canal de Youtube Yeivi: https://www.youtube.com/channel/UCJgcg3o-mlzueQ3MgRqnX9w

519-7148 gracias gracias gracias ❤️
Mở