Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[#여신님이보고계셔] 8.9 (월) 네이버TV 후원라이브 녹화중계 1분 하이라이트 클립!
연우무대
연우무대 848 theo dõi 92 Videos 242.09N lượt xem 2021-08-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-03-13
Tổng số lượt xem295
Thích tỷ lệ 4.75%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 34.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 113.75N - 227.5N
Tỷ lệ tương tác 4.75%
Thẻ gắn
Giới thiệu
8.9 (월) 오후 8시! 네이버TV 후원라이브로 만나는 뮤지컬 '여신님이 보고 계셔'!
4차팀 (#서경수 #진호 (#펜타곤) #차용학 #안지환 #김대웅 #진태화 #한보라) 녹화중계를
1분 하이라이트 클립으로 만나보세요!

후원바로가기 ▶️ https://patron.naver.com/ntv/c/intro/iyeonwoo
Mở